Praktische informatie

Algemene informatie

Naam praktijk: De Leeuwercke
Naam therapeut(e): Jolanda de Leeuwerk
Aangesloten bij
     • Nederlandse Associatie voor Psychotherapie: NAP
     • European Association for Psychotherapy, EAP, ECP certificaatnummer 141
     • NVAGT, Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie
     • Gecertificeerd PRI therapeut

    www.PRIonline.nl

AGB-codes: Persoonlijke AGB code: 94-006322 Praktijk AGB code: 94-055820
Persoonlijke AGB code: 90-007160 Praktijk AGB code: 90-028230
Adres praktijk: Sparrenlaan 1, 4641 GA  Ossendrecht
Telefoonnummer: 0164 675081

06 21571799

E-mailadres: info@deleeuwercke.nl

Het ECP register heeft net als het BIG register een serie kwaliteitseisen. Er is een klacht- en tuchtrecht en elk jaar een verplichte herregistratie.
Op grond van mijn NAP/ ECP registratie, wordt de therapie via uw aanvullende verzekering mogelijk voor een deel vergoed.

Het is raadzaam om bij uw eigen ziektekostenverzekering nadere inlichtingen in te winnen. Dit vanwege het feit dat het zorgstelsel nogal wat onduidelijkheid met zich meebrengt en de voorwaarden waaronder tot vergoeding wordt overgegaan nogal kunnen verschillen. Ook wordt het beleid van de verschillende verzekeringsmaatschappijen regelmatig aangepast.

Ook is er een toenemend aantal werkgevers bereid de therapie/counseling van hun medewerkers geheel of gedeeltelijk te vergoeden. Werkgevers hebben er altijd baat bij dat hun medewerkers in fysieke en emotionele goede gezondheid verkeren.

Tarieven:


Therapie en leertherapie:

Afhankelijk van de soort en de duur lopen de kosten uiteen van € 130,- tot € 150,- per uur.

Counseling:

Volgens een individuele offerte, variërend van € 130,- tot € 200,- per uur.

N.B. per 2018 worden deze tarieven niet meer verhoogd met BTW.

 • Algemene informatie over Past Reality Integration (PRI): www.PRIonline.nl
 • Algemene informatie over NVAGT, Nederlandse Vlaamse Associatie van Gestalttherapie en Gestalttheorie: www.nvagt-gestalt.org
 • Algemene informatie over de Nederlandse Associatie voor Psychotherapie, ECP Register. NAP-office: www.nap-psychotherapie.nl
 • EAP (European Association for Psychotherapy). De Europese koepel voor alle psychotherapie-modaliteiten www.europsyche.org