Slide background

De Leeuwercke

Jolanda de Leeuwerk

JOLANDA DE LEEUWERK

1960, gehuwd en moeder van twee kinderen, grootmoeder van drie kleinkinderen.

Oorspronkelijk afkomstig uit het onderwijs. Vanuit haar eigen persoonlijke zoektocht en opleidingen volgend, als vervolgstap in 1997 een eigen praktijk voor psychotherapie begonnen.

In de loop der jaren heeft Jolanda veel ervaring opgedaan in het begeleiden van ontwikkelingsprocessen. Haar zintuigen en vaardigheden zijn daartoe professioneel getraind. Ze gebruikt deze als instrument om dingen die haar opvallen te signaleren en te benoemen. Ze zal je uitnodigen om je eigen verstand, gevoel en intuïtie te gebruiken. Dit helpt ons een beter inzicht te krijgen in wie we zijn, wat ons probleem is en wat we verlangen. Het helpt ons onszelf te ontwikkelen en om tot een gelukkiger leven te komen. Therapie is een samenwerking waarbij warmte en veiligheid onontbeerlijk zijn.

ECP -houder (European Certificate of Psychotherapy), relatietherapeut, gestalttherapeut, counselor en docent
Gecertificeerd PRI therapeut, (Past Reality Integration), leertherapeut
NAP geregistreerd (Nederlandse Associatie voor Psychotherapie)
EAP geregistreerd (European Association Psychotherapy)
NVAGT geregistreerd (Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie)
Specialisaties:  Problematiek op gebied van (partner) relaties, existentiële problematiek, seksualiteit, burn-out